Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Cám ơn quý khách đã truy cập vào website www.kimsaigon.com.vn. Chúng tôi tin rằng việc tôn trọng và bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

ĐIỀU 1. Mục đích thu thập thông tin
Việc thu thập dữ liệu trên website Kim Sài Gòn bao gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà Kim Sài Gòn cần Quý khách cung cấp bắt buộc khi đặt mua hàng và để Kim Sài Gòn liên hệ xác nhận khi Quý khách đăng ký đặt hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

ĐIỀU 2. Phạm vi sử dụng thông tin
Website Kimsaigon.com.vn sử dụng thông tin Quý khách cung cấp để:

– Nhận đặt hàng, vận chuyển sản phẩm
– Liên hệ tư vấn cho khách hàng, giải đáp thắc mắc khi nhận được yêu cầu
– Cung cấp thông tin về dịch vụ đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng
– Hỗ trợ khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi

ĐIỀU 3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ của Quý khách. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Quý khách sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

ĐIỀU 4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin
Chỉ nhân viên bộ phận liên quan của chúng tôi mới có thể tiếp cận thông tin của quý khách hàng. 

ĐIỀU 5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Quý khách
Thông tin cá nhân của khách hàng trên web sẽ được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Rate this page